Zoeken

MIKZ Kinderopvang goedkoper dan u denkt !

MIKZ Kinderopvang goedkoper dan u denkt !
Met Mikz middenin de buurt
 
Mikz streeft naar een steeds grotere verbondenheid met de buurt. Samen met ouders, scholen, lokale organisaties en ondernemers in de buurt creëren we op elke locatie voor kinderen een fijne plek om op te groeien. Wij zorgen voor opvang, begeleiding en activiteiten die aansluiten bij de ontwikkelingsfasen en interesses van uw kind, in uw buurt. Op die manier bieden wij ze de gelegenheid in een veilige en vertrouwde omgeving een sociaal netwerk op te bouwen. Hiervan hebben zij hun leven lang plezier. 
 
De belangrijkste vormen van kinderopvang die Mikz aanbiedt zijn de Kinderdagopvang (voor kinderen van 0 tot 4 jaar) en de Buitenschoolse opvang (voor kinderen van 4 tot 13 jaar), maar daarnaast biedt Mikz ook onder meer peuterspeelzaalwerk en gastouderopvang aan. Een compleet overzicht van ons aanbod vindt u op onze website.
 
Kinderdagverblijven                                                                                                            
Voor opvang van uw baby of peuter zit u bij Mikz helemaal goed. Wij bieden uw kind die veilige vertrouwde en stimulerende omgeving die u zoekt. We gaan de natuur in met de kinderen en we werken intensief samen met partners op allerlei gebied, zoals een logopedist en een kinderfysiotherapeut (peutergym!). Uw kind is van harte welkom op een van onze kinderdagverblijven in Heusden, Vlijmen of Drunen. Onze basisfilosofie is: elk kind is uniek en verdient respect voor zijn eigen aard en eigenaardigheden. Daarom staat bij ons persoonlijke aandacht voor ieder kind hoog in het vaandel. Voor de jongste kinderen bieden we een fijn alternatief voor thuis, voor de oudere peuters bieden wij daarnaast een goede voorbereiding op de basisschool.
 
Buitenschoolse opvang (BSO)
Het verrassende en “spetterende” activiteitenaanbod op onze BSO’s is, naast een mogelijkheid onze pedagogische visie uit te dragen, ook ons visitekaartje. Een goed verzorgd en afwisselend spel- en activiteitenaanbod bepaalt voor een groot deel hoe de kwaliteit en sfeer van de BSO ervaren wordt. Mikz stemt haar aanbod zoveel mogelijk af op lokaal aanwezige behoeften en mogelijkheden, door samen te werken met bijvoorbeeld sportverenigingen en het cultuurcentrum voor de kunsten. Elke locatie van Mikz heeft zijn eigen identiteit, passend bij sfeer en karakter van de betreffende woon- en leefomgeving. Bovendien heeft Mikz BSO’s voor verschillende leeftijdscategorieën (4 tot circa 7, circa 7 tot 13 jaar) zodat kinderen altijd een bij hun leeftijd passend programma-aanbod krijgen. Nieuwsgierig naar ons BSO-aanbod? Op www.mikz.nl kunt u alle BSO-locatie’s van Mikz vinden met per locatie een overzicht van alle activiteiten van de lopende maand.
 
BSO met een plus
Naast de reguliere BSO biedt Mikz, in samenwerking met Amare, ook BSO+. Amare is een kleinschalige, professionele, AWBZ-erkende zorginstelling. In dit BSO+ concept worden kinderen met een beperking, met inzet van extra begeleiding vanuit Amare, binnen hun eigen leefomgeving, bij kinderen uit hun eigen buurt, opgevangen. Kinderen met een beperking worden op deze manier niet uitgesloten van de maatschappij maar geïntegreerd en kinderen zonder een beperking leren dat er diversiteit is binnen de maatschappij.  

volg ons
 
Meer informatie?
Bezoek onze website www.mikz.nl 
Bekijk onze Facebookpagina www.facebook.com/mikz.nl 
Mail naar de afdeling Verkoop & Planning: klant@mikz.nl
Bel ons tijdens kantooruren via: 0416-369660

Sponsoren